Office 365 tisztaszoftver

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2019. október 24. csütörtök Megjelent: 2019. október 22. kedd

Az alábbi oldalról egy előzetes regisztrációt követően otthoni használatra ingyenesen letölthető az Office 365 irodai alkalmazás!

https://o365.oh.gov.hu/

Bővebben ...

Események

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2021. január 05. kedd Megjelent: 2019. szeptember 05. csütörtök

 

2017/18-as tanév

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2018. szeptember 14. péntek Megjelent: 2017. szeptember 19. kedd

 2017/18-as tanév eseménynaptár gimnáziumi és kollégiumi bontásban!
 (Jobboldali navigáció sávból indítható!)

Bővebben ...

Ösztöndíj program

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2019. október 10. csütörtök Megjelent: 2018. november 14. szerda

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj


A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

A hiány-szakképesítések köréről évente dönt a Kormány.

 

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések intézményünkre vonatkozóan a következők:

54 521 03  Gépgyártástechnológiai technikus

54 723 02 Gyakorló ápoló

 

Az ösztöndíj mértéke a tanulók tanulmányi átlageredménye alapján a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók esetében havonta 20-50.000 forint közötti összeg lehet.

A szakképzésben részt vevő tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra. A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vizsgaidőszakának végéig jogosult. A jogosultság akkor is fennmarad a tanulmányok végéig, ha a tanulmányok alatt a tanult szakképesítés lekerül a hiány-szakképesítés listáról.

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosultak azok a tanulók, akik:

  •      -első szakmájukat tanulják,
  •      -hiány-szakképesítéseknek minősített szakképesítést tanulnak,
  •      -államilag támogatott, nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt,
  •      -megfelelő tanulmányi eredményt érnek el.


A szakgimnáziumi tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanuló tanulmányi átlaga

a)   3,01 és 3,5 között van 20 000 Ft,

b)   3,51 és 4,0 között van 30 000 Ft,

c)   4,01 és 4,5 között van 40 000 Ft,

d)   4,51 és 5,0 között van 50 000 Ft.

Az érettségire épülő szakképzési évfolyamokon (gépészet és egészségügy) a gyakorlati órák teljesítését a duális rendszer biztosítja. A tanulókkal a gyakorlati képzőhelyek tanulószerződést kötnek, és a tanulók pénzbeli juttatásban részesülnek.

A duális rendszerű szakképzés szélesítése érdekében kiterjesztésre került a tanulószerződéses jogviszony alapján megvalósuló gyakorlati képzés lehetősége. A jogszabály – az előírt feltételek megléte esetén - lehetővé teszi a tanulószerződés megkötését a szakgimnázium tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamán.

Tehát a gépészet és az egészségügy ágazatban tanulók a 11. és 12. osztályban tanulószerződést köthetnek a Büttner Kft-vel, illetve a Nagyatádi Kórházzal és tanulószerződéses pénzbeli juttatásban részesülhetnek.

A hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon a tanulószerződéses pénzbeli juttatás mellett Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban (gépgyártástechnológiai technikus), illetve Ápoló leszek ösztöndíjban (gyakorló ápolók) részesülhetnek a tanulók.

 

„Ápoló leszek!” ösztöndíj

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ meghirdette az, „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” –ot.

A pályázati felhívás keretében az egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények nappali tagozatos, érettségire épülő OKJ képzésben (gyakorló ápoló) részt vevő tanulói részesülhetnek támogatásban, amelynek összege maximum havi 40.000 Ft lehet.

Az ösztöndíj mértéke 3,01 tanulmányi átlagtól egységesen havonta nettó 40 000 forint

Az ösztöndíj feltétele, hogy a szakképesítés megszerzését követően a pályázóknak legalább annyi ideig kell a megszerzett szakképesítésüknek megfelelő munkakörben dolgozniuk valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, amennyi ideig az ösztöndíjat kapták.

Az egészségügyi szakképzésben részt vevő tanulók egyidejűleg kaphatják a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjat és az Ápoló leszek ösztöndíjat is.

Azok a tanulók, akik a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján ösztöndíj támogatásban részesülnek, jelen pályázati felhívás keretében is részesülhetnek ösztöndíjban, azonban a jelen projekt keretében részükre megállapított ösztöndíj legfeljebb 40.000 Ft lehet, azzal a kitétellel, hogy a megállapított ösztöndíj és a 252/2016. (VIII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott ösztöndíj együttes összege nem haladhatja meg a garantált nettó bérminimum összegét.

Garantált nettó bérminimum összege 2018-ban 120.033 Ft)

 

Cisco Hálózati Akadémia

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2017. április 19. szerda Megjelent: 2017. április 19. szerda

Bemutatkozik a Cisco Hálózati Akadémia

A Cisco Hálózati Akadémia (Cisco Networking Academy) 1997-es alapítása után 1999-ben kezdte meg működését Magyarországon. Célja az általános hálózati informatikai ismeretek és azon belül a Cisco technológiai tudás minél szélesebb körű terjesztése az oktatás minden szintjén és formájában (közoktatás, szakképzés, felnőttképzés és felsőoktatás valamint iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli nappali képzés és távoktatás).  Az akadémiai tananyagok teljes mértékben összhangban vannak a 2013 szeptemberében bevezetett új OKJ és szakképzési kerettantervek követelményeivel.

A NetAcad néven is emlegetett Cisco Hálózati Akadémia önkéntes alapon szerveződő közösség. Tagjai azok az oktatási intézmények és non-profit szervezetek, amelyek arra vállalkoznak, hogy a Cisco által kifejlesztett elektronikus tananyagokat egységes eLearning környezetben, saját oktatási rendszerükbe integrálva oktatják, az iparágban használt legújabb hálózati eszközök felhasználásával.Intézményünk 2016-ban csatlakozott a Cisco Hálózati Akadémiához.
A tananyag szerves részét képezi a kerettantervnek, melynek értelmében a 9-13. évfolyamokon zajlik az oktatás.

Milyen előnyöket nyújt a Cisco Hálózati Akadémia?

Az akadémiai program legfőbb értékei  az elektronikus oktatási tananyagok.

A Cisco Hálózati Akadémiák által használt számos tananyag közül iskolánkban az alábbiak oktatása zajlik:

  • 9. évfolyam: Információtechnológiai alapok tantárgy – IT Essentials tananyag

A most bevezetett új OKJ-ban a 9. évfolyam* tantárgyai között szereplő 10815-12 modul mindkét tantárgya - az információtechnológiai alapok és az információtechnológiai gyakorlat – a Cisco Hálózati Akadémia által biztosított IT Essentials tananyag használatával könnyen és színvonalasan oktatható.

  • 10-12. évfolyam: Hálózati ismeretek I. tantárgy – CCNA tananyag

Az akadémiai rendszer másik fontos tananyaga a CCNA, melynek első két szemesztere teljes egészében megfeleltethető a 10-12. évfolyamon* tanítandó hálózati ismeretek I. nevű tantárgynak.

  • 13. évfolyam, informatikai rendszergazda szakma: Hálózati ismeretek II. tantárgy – CCNA tananyag

A rendszergazdák hálózati ismeretek II. nevű tantárgya a 13. évfolyamon* a CCNA harmadik és negyedik szemesztere segítségével tanítható.

Kétéves szakképzés keretén belül 13-14. évfolyamon az alábbiak szerint alakul az oktatás:

  • 13. évfolyam: Információtechnológiai alapok, Hálózati ismeretek I. tantárgy
  • 14. évfolyam: Hálózati ismeretek II. tantárgy

 

A fenti tananyagok segítségével olyan ismereteket tudunk nyújtani diákjaink, hallgatóink számára, ami egyébként az oktatási piacon csak sok százezer forintos tanfolyamokon szerezhető meg.

 

Az akadémiai oktatásról bővebben a magyarországi képviselet hivatalos weboldalán tájékozódhat!

http://netacad.hu/ciscohalozatiakademia

http://netacad.hu/okj

 

2018/19-es tanév

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2019. május 30. csütörtök Megjelent: 2018. szeptember 14. péntek

 Idei eseménynaptárunk gimnáziumi és kollégiumi bontásban! --->


Gimnázium ESEMÉNYNAPTÁR
(2018/19-es tanév)

Tanítási napok száma: szakgimnázium 179, gimnázium 180

Tanítás nélküli munkanapok száma: szakgimnázium 8, gimnázium 7

Készült: az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete alapján

 

AUGUSZTUS

Dá-tum

Nap

Tan. nap

ESEMÉNY

FELELŐS

23.

Cs

-

09.00-tól ALAKULÓ ÉRTEKEZLET

10.30-tól Munka- és tűzvédelmi oktatás

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

27-31.

H-P

-

8.00-tól Javító-, különbözeti- és pótló vizsgák

Déri Ildikó

Cseh Tamás Attila

27-28.

H-K

-

Gólyatábor

Tóth Ágnes Katalin

30.

Cs

-

9.30-tól Tanévnyitó értekezlet

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

31.

P

-

08.00-tól Tanév előkészítő feladatok

Mk vezetők

SZEPTEMBER

Dá- tum

Nap

Tan. nap

ESEMÉNY

FELELŐS

1.       

Szo

-

Ady65 – Flashmob

 

2.       

V

-

 

 

3.       

H

1.

8.00 Tanévnyitó ünnepély

 

2-3-4. óra – osztályfőnöki óra
(Tűz-és balesetvédelmi oktatás a tanulóknak)

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes,
Hornyák Katalin

4.       

K

2.

 

 

5.       

Sze

3.

 

 

6.       

Cs

4.

 

 

7.       

P

5.

Az őszi érettségi és szakmai vizsgákra, felnőttoktatásra jelentkezés határideje

 

8.       

Szo

-

 

 

9.       

V

-

Munkaközösségi munkatervek leadási határideje

Mk vezetők

10.   

H

6.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

 

11.   

K

7.

14.30-tól Munkaértekezlet (Ady65)

A pályakövetés adatainak összegyűjtése és leadása

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

A 2017/ 2018-as tanév végzős osztályfőnökei

12.   

Sze

8.

 

 

13.   

Cs

9.

 

 

14.   

P

10.

 

 

15.   

Szo

-

 

 

16.   

V

-

 

 

17.   

H

11.

Tanmenetek leadásának határideje

Szaktanárok, osztályfőnökök

18.   

K

12.

17.00 Szülői értekezlet

18.30 SNI, BTM szülői értekezlet

18.30 Értekezlet a Szülői Közösség képviselői számára

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

19.   

Sze

13.

 

 

20.   

Cs

14.

 

 

21.   

P

15.

OKTV jelentkezések leadási határideje

Mk vezetők

22.   

Szo

-

 

 

23.   

V

-

 

 

24.   

H

16.

 

 

25.   

K

17.

2x45 perces mérés a 9. évfolyamon

Déri Ildikó

25.   

Sze

18.

11.50 - 13.20 Raffay Ernő előadása: Erdély 1916-1920 között az új kutatások tükrében (11-12. évfolyam számára)

Cseh Tamás Attila

27.   

Cs

19.

EuroSkills Budapest 2018 - A szakmák Európa-bajnoksága - tanulmányi kirándulás

Szakács Ibolya

28.   

P

20.

Kutatók éjszakája

 

29.   

Szo

-

 

 

30.   

V

-

 

 

OKTÓBER

Dá- tum

Nap

Tan. nap

ESEMÉNY

FELELŐS

1.       

H

21.

Október 1-30. Őszi szakmai vizsgaidőszak

Beiskolázási kampány kezdete

 

Szakács Ibolya

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes, Déri Ildikó, Cseh Tamás Attila, Jakabné Molnár Ilona

2.       

K

22.

14.00-tól Munkaértekezlet
GINOP pályázat indítása (operatív feladatok)

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

3.       

Sze

23.

 

 

4.       

Cs

24.

 

 

5.       

P

25.

Megemlékezés az aradi vértanukról osztálykeretben

Osztályfőnökök

6.       

Szo

-

Aradi vértanúk napja

 

7.       

V

-

 

 

8.       

H

26.

Intenzív nyelvi kurzus

Palicskéáné Cseresnyés Katalin

9.       

K

27.

Intenzív nyelvi kurzus

Palicskéáné Cseresnyés Katalin

10.   

Sze

28.

Intenzív nyelvi kurzus

Palicskéáné Cseresnyés Katalin

11.   

Cs

29.

 

 

12.   

P

30.

Okt. 12 - Nov. 23. Őszi érettségi vizsgaidőszak

 

13.   

Szo

31.

Áthelyezett munkanap (október 22-ről)- 3 tanítási óra

Gólyaavató

 

Bejövő és végzős évfolyamok és osztályfőnökeik, DÖK segítő tanár

14.   

V

-

 

 

15.   

H

32.

 

 

16.   

K

33.

 

 

17.   

Sze

34.

Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál - Pécs

 

18.   

Cs

35.

 

 

19.   

P

36.

8.00 Október 23-i iskolai ünnepély

12.A

20.   

Szo

-

A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása

Felvételi tájékoztatók feltöltése a KIR-be

Déri Ildikó

Déri Ildikó

21.   

V

-

 

 

22.   

H

-

PIHENŐNAP (ledolgozva október 13-án)

 

23.   

K

-

Október 23-i városi ünnepély

12.A

24.   

Sze

37.

 

 

25.   

Cs

38.

 

 

26.   

P

39.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

27.   

Szo

-

 

 

28.   

V

-

 

 

29.   

H

-

ÖSZI SZÜNET

 

30.   

K

-

ÖSZI SZÜNET

 

31.   

Sze

-

ÖSZI SZÜNET

 

NOVEMBER

Dá- tum

Nap

Tan. nap

ESEMÉNY

FELELŐS

1.

Cs

-

MINDENSZENTEK ÜNNEPE

 

2.

P

-

PIHENŐNAP (ledolgozva november 10-én)

 

3.

Szo

-

 

 

4.

V

-

 

 

5.

H

40.

Őszi szünet utáni első tanítási nap

Nov. 5-9. Európai szakképzési hét

 

Szakács Ibolya

6.

K

41.

09.00-tól Mechatronikai kamion a kollégium udvarán

14.00-tól konferencia (1-5. órát tartjuk meg)

16.30-tól Fogadóóra

 

7.

Sze

42.

 

 

8.

Cs

43.

 

 

9.

P

44.

 

 

10.

Szo

-

Áthelyezett munkanap (november 2-ről)

1.    Tanítás nélküli munkanap

± 8.00–tól Pályaorientációs nap

 

 

iskolavezetés

11.

V

-

 

 

12.

H

45.

 

 

13.

K

46.

 

 

14.

Sze

47.

 

 

15.

Cs

48.

 

 

16.

P

49.

 

 

17.

Szo

-

 

 

18.

V

-

 

 

19.

H

50.

 

 

20.

K

51.

 

 

21.

Sze

52.

 

 

22.

Cs

53.

 

 

23.

P

54.

Mérési adatok megküldése a Hivatal részére

Déri Ildikó

24.

Szo

-

 Pályaválasztási Nyílt Nap (minden meghirdetett képzés

 Cseh Tamás Attila

25.

V

-

 

 

26.

H

55.

 

 

27.

K

56.

 

 

28.

Sze

57.

 

 

29.

Cs

58.

 

 

30.

P

59.

 

 

DECEMBER

Dá- tum

Nap

Tan. nap

ESEMÉNY

FELELŐS

1.       

Szo

-

Áthelyezett munkanap dec. 24-ről 2019. május 4-re

 

2.       

V

-

 

 

3.       

H

60.

 1. Adventi gyertyagyújtás

 DÖK

4.       

K

61.

 Nyílt nap óralátogatási lehetőséggel

 Cseh Tamás Attila

5.       

Sze

62.

 

 

6.       

Cs

63.

17.00 Mikulás

DÖK, 9.H

7.       

P

64.

Központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje a 6 évfolyamos gimnáziumi évfolyamra jelentkezők számára

Déri Ildikó

8.       

Szo

-

 

 

9.       

V

-

 

 

10.   

H

65.

 2. Adventi gyertyagyújtás

Dec. 10-21. Adventi-hét rendezvényei

Takács Erika és Papné K. Ildikó, DÖK

11.   

K

66.

 du. Korcsolyázás Kaposváron

 

12.   

Sze

67.

 Játék világnapja

 Takács Erika

13.   

Cs

68.

17.00 Tehetséggála

Hornyák Katalin, Csehné V. Csilla

14.   

P

69.

Advent német nyelvterületen – kirándulás

Jelentkezés az OSZTV-re

Palicskáné Csersnyés Katalin

Szakács Ibolya

15.   

Szo

70.

Áthelyezett munkanap (dec. 31-ről)

Projektnap – Ady65

 

16.   

V

-

 

 

17.   

H

71.

 3. Adventi gyertyagyújtás

 DÖK

18.   

K

72.

 

 

19.   

Sze

73.

 du. Kirándulás Grabovnicára

 Dr. Horvárt Andrea, Tóth Ágnes

20.   

Cs

74.

 

1-6. rövidített óra

13.00 Karácsonyi ünnepi ebéd, nyugdíjasok búcsúztatása (kollégium)

 

21.   

P

75.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

8.00 4. Gyertyagyújtás

Karácsonyi ünnepség 

9.D, 9.C

 osztályfőnökök

22.   

Szo

-

 

 

23.   

V

-

 

 

24.   

H

-

Pihenőnap - SZENTESTE

 

25.   

K

-

KARÁCSONY

 

26.   

Sze

-

KARÁCSONY

 

27.   

Cs

-

TÉLI SZÜNET

 

28.   

P

-

TÉLI SZÜNET

 

29.   

Szo

-

 

 

30.   

V

-

 

 

31.   

H

-

Pihenőnap - SZILVESZTER

 

2019

JANUÁR

Dá- tum

Nap

Tan. nap

ESEMÉNY

FELELŐS

1.       

K

-

Pihenőnap - ÚJ ÉV

 

2.       

Sze

-

TÉLI SZÜNET

 

3.       

Cs

-

2.    Tanítás nélküli munkanap – TÉLI SZÜNET

 

4.       

P

-

3.    Tanítás nélküli munkanap – TÉLI SZÜNET

 

5.       

Szo

-

 

 

6.       

V

-

 

 

7.       

H

76.

Szünet utáni első tanítási nap

 

8.       

K

77.

 

 

9.       

Sze

78.

NETFIT mérés kezdete

Jeszencsák Edvin Balázs

10.   

Cs

79.

Jan. 10-12. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás Szakkiállítás -Bp

Tóth Ágnes Katalin

11.   

P

80.

 Bolyai Matematika Csapatverseny 14:00-tól

 Mesterné Subicz Erika

12.   

Szo

-

 

 

13.   

V

-

 

 

14.   

H

81.

 

 

15.   

K

82.

 15:00 11. osztályfőnökök szalagavatós megbeszélése 

 

Tóth Ágnes Katalin

Cseh Tamás Attila

16.   

Sze

83.

 

 

17.   

Cs

84.

 

 

18.   

 

P

85.

 

 

19.   

Szo

-

10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek

Déri Ildikó

20.   

V

-

 

 

21.   

H

86.

 

 

22.   

K

87.

 

 

23.   

Sze

88.

 

 

24.   

Cs

89.

 Pótló központi írásbeli felvételi vizsga a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek

 Déri Ildikó

25.   

P

90.

ELSŐ FÉLÉV VÉGE

11.00 Félévi osztályozó értekezlet

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes és az osztályfőnökök 

26.   

Szo

-

 

 

27.   

V

-

 

 

28.   

H

91.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása

II. Keresztféléves képzés kezdete
(tehergépkocsi-vezető, gépi forgácsoló)

 

 

Szakács Ibolya

29.   

K

92.

 

 

30.   

Sze

93.

 

 

31.   

Cs

94.

Érettségi jelentkezés határideje

Osztályozó vizsgára jelentkezés határideje

 Déri Ildikó

FEBRUÁR

Dá- tum

 

Nap

Tan. nap

 

ESEMÉNY

 

FELELŐS

1.       

P

95.

A munkaközösségi beszámolók leadása

Félévi értesítő kiosztása

16.00 SZALAGAVATÓ

Mk vezetők

Osztályfőnökök

Cseh Tamás Attila

2.       

Szo

-

 

 

3.       

V

-

 

 

4.       

H

96.

Február 4 - Március 31. Szakmai vizsgaidőszak

Szakács Ibolya

5.       

K

97.

15.00 Félévi értekezlet

17.00 Szülői értekezlet

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes Osztályfőnökök

6.       

Sze

98.

 

 

7.       

Cs

99.

 

 

8.       

P

-

 

 

9.       

Szo

-

 

 

10.   

V

100.

 

 

11.   

H

101.

Intenzív nyelvi kurzus

Palicskáné Cseresnyés Katalin

12.   

K

102.

Intenzív nyelvi kurzus

Palicskáné Cseresnyés Katalin

13.   

Sze

103.

Intenzív nyelvi kurzus

Palicskáné Cseresnyés Katalin

14.   

Cs

104.

 

 

15.   

P

105.

Jelentkezés az érettségire, szakmai vizsgákra

A felvételi jelentkezési lapok továbbítása

Déri Ildikó, Szakács Ibolya

12. évf. osztályfőnökök

16.   

Szo

-

 

 

17.   

V

-

 

 

18.   

H

106.

Febr. 18-22. OKJ képzések beiskolázási kampánya (Marcali, Barcs, Csurgó, Fonyód, Szőcsénypuszta)

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak

Filharmónia koncert 12:40-től

Déri Ildikó

Jakabné Molnár Ilona

19.   

K

107.

 

 

20.   

Sze

108.

 

 

21.   

Cs

109.

 E-sport bajnokság

 Jeszencsák Edvin Balázs

Madarász Péter

22.   

P

110.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

Osztályfőnökök

23.   

Szo

-

 

 

24.   

V

-

 

 

25.   

H

111.

Febr. 25 – Márc. 1.

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Horváthné Bali Mónika

26.   

K

112.

 

 

27.   

H

113.

 

 

28.   

K

114.

 

 

MÁRCIUS

Dá- tum

Nap

Tan. nap

ESEMÉNY

FELELŐS

1.       

P

115.

 

 

2.       

Szo

-

 

 

3.       

V

-

 

 

4.       

H

116.

 

 

5.       

K

117.

FARSANG

DÖK és SZM

6.       

Sze

118.

 

 

7.       

Cs

119.

 

 

8.       

P

120.

 

 

9.       

Szo

-

 

 

10.   

V

-

 

 

11.   

H

121.

 

 

12.   

K

122.

 

 

13.   

Sze

123.

 

 

14.   

Cs

124.

Éves beiskolázási terv elfogadása

Nemzetközi π-nap

8.00 MÁRCIUS 15-I (iskolai) ÜNNEPÉLY

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

Mesterné Subicz Erika

10.B

15.   

P

-

NEMZETI ÜNNEP

 

16.   

Szo

-

 

 

17.   

V

-

 

 

18.   

H

125.

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

Március 18 – 22. Fenntarthatósági témahét

Megnyílik az érettségi előkészítőkre történő jelentkezés rendszere

Déri Ildikó

Vránicsné Bődi Ildikó

Cseh Tamás Attila, Böndicz János + 10-11. osztályfőnökök

19.   

K

126.

 

 

20.   

Sze

127.

 

 

21.   

Cs

128.

Március 21 – 22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

 

22.   

P

129.

 

 

23.   

Szo

-

 

 

24.   

V

-

 

 

25.   

H

130.

ÁSZÉV

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak verseny megszervezése és lebonyolítása a gépész, informatika, egészségügy és közgazdaság ágazat végzős diákjai számára

Szakács Ibolya igazgatóhelyettes

26.   

K

131.

 

 

27.   

Sze

132.

 

 

28.   

Cs

133.

A végleges felvételi jegyzék megküldése a középfokú iskoláknak

 

29.   

P

134.

Az osztálykirándulások tervének leadási határideje

osztályfőnökök

30.   

Szo

-

 

 

31.   

V

-

A minősítési eljárásra történő jelentkezés határideje

 

ÁPRILIS

Dá- tum

Nap

Tan. nap

ESEMÉNY

FELELŐS

1.       

H

135.

Április 1 – 30.

OKJ képzések beiskolázási kampánya

Felelős: Szakács Ibolya,

Jakabné Molnár Ilona

2.       

K

136.

 

 

3.       

Sze

137.

 

 

4.       

Cs

138.

 Ady65 – Mozgással az egészségért!

 Bogdánné Basa Eszter

5.       

P

139.

 

 

6.       

Szo

-

 

 

7.       

V

-

 

 

8.       

H

140.

Április 8–12. Digitális témahét

Április 8–19. Osztályozó vizsgák

Paksi kirándulás

Böndicz János

Déri I., Mesterné S. E.

Deres János

9.       

K

141.

GINOP-os képzés: Egészséges életmódra nevelés

16.30 Fogadóóra

 

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

10.   

Sze

142.

 

 

11.   

Cs

143.

 

GINOP-os képzés: Egészséges életmódra nevelés

Költészet napja

 

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

humán mk

12.   

P

144.

GINOP-os képzés: Egészséges életmódra nevelés

Az ideiglenes felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak

10.00 Előadás a klubban – gépészetet tanulóknak

Szakmák Éjszakája

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

Déri Ildikó

 

Cseh Tamás Attila

Cseh Tamás Attila

Szakács Ibolya, Jakabné Molnár Ilona

13.   

Szo

-

 

 

14.   

V

-

 

 

15.   

H

145.

Érettségi előkészítőkre történő jelentkezés határideje

Cseh Tamás Attila

 

16.   

K

146.

In memoriam Knapp Ottó – kiállítás az aulában

2-es terem névadása

11.000 -14.00 Konferencia (Pölöskeiné, Szabó Gábor, Birkner Zoltán, Bakos Csaba)

Holokauszt emléknap (megemlékezés osztályfőnöki órán)

Mesterné S. Erika

Cseh Tamás Attila

 

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

osztályfőnökök

17.   

Sze

147.

Koszorúzás az Ady szobornál

Országh László kiállítás megnyitása

Ady65-höz kapcsolódó előadások

Bölcsek köve vetélkedő

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

Mesterné S. Erika

18.   

Cs

-

TAVASZI SZÜNET

 

19.   

P

-

NAGYPÉNTEK

 

20.   

Szo

-

 

 

21.   

V

-

HÚSVÉT

 

22.   

H

-

HÚSVÉT

 

23.   

K

-

TAVASZI SZÜNET

Egyeztetett felvételi jegyzék érkezik a Felvételi Központtól

 

24.   

Sze

148.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

 

25.   

Cs

149.

14.30 Évi rendes diákközgyűlés

Papné Kigyósi Ildikó

26.   

P

150.

11.00-13.00 (150 főnek) Rendőrség Bűnmegelőzési előadása a Művelődési házban

NETFIT mérés befejezési határideje

Cseh Tamás Attila

Jeszencsák Edvin Balázs

27.   

Szo

-

 

 

28.   

V

-

 

 

29.   

H

151.

 

 

30.   

K

152.

Felvételi értesítők megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

Déri Ildikó,

iskolatitkár

MÁJUS

Dá- tum

Nap

Tan. nap

ESEMÉNY

FELELŐS

1.       

Sze

-

MUNKA ÜNNEPE

 

2.       

Cs

153.

Végzős évfolyamok utolsó tanítási napja

14.10- től Végzős osztályok osztályozó értekezlete

17.00 Ady Gála

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes és a végzős osztályfőnökök

Csehné Varga Cs., Hornyák K.

3.       

P

154.

 

 

4.       

Szo

-

4.    Tanítás nélküli munkanap (dec. 1-ről)

BALLAGÁS

Cseh Tamás Attila, 11. évfolyamos osztályok és osztályfőnökeik

5.       

V

-

 

 

6.       

H

-

5. Tanítás nélküli munkanap - Érettségi szünet

8.00 Magyar nyelv és irodalom (k+e)

Május 6–17. Rendkívüli felvételi eljárás hirdetése
(felvehető létszám 90%-a alatti jelentkezők esetén)

10. A osztálykirándulás

8. H osztálykirándulás

Déri Ildikó

 

Déri Ildikó

 

Pálicskáné Cs. K, Kozma-Takó K. O.

Tóth Ágnes K., Balogh Zsuzsanna

7.       

K

-

6.    Tanítás nélküli munkanap - Érettségi szünet

8.00 Matematika (k+e)

10. A osztálykirándulás

9. D osztálykirándulás

Déri Ildikó

Pálicskáné Cs. K, Kozma-Takó K. O.

Csehné Varga Cs., Csertán Csabáné

 

8.       

Sze

155.

8.00 Történelem (k+e)

Tantárgyfelosztás-tervezet leadása

10. A osztálykirándulás

9. D osztálykirándulás

Déri Ildikó

  1. vezetők

Pálicskáné Cs. K, Kozma-Takó K. O.

Csehné Varga Cs., Csertán Csabáné

9.       

Cs

156.

8.00 Angol nyelv (k+e)

Déri Ildikó

10.   

P

157.

8.00 Német nyelv (k+e)

Déri Ildikó

Vránicsné Bődi Ildikó

11.   

Szo

-

 

 

12.   

V

-

 

 

13.   

H

158.

8.00 Informatika (emelt)

Május 13 –Június 30.

SZAKMAI VIZSGÁK

Déri Ildikó

 

Szakács Ibolya

14.   

K

159.

8.00 Biológia (k+e)

Déri Ildikó

15.   

Sze

160.

8.00 Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak (k+e)

Déri Ildikó

16.   

Cs

161.

Szakmai vizsgák

8.00 Informatika (k)

SZAKMAI VIZSGÁK (13-14. TG, 12. CNC, 12. TGV, 14. GYÁ, 15. Á)

9. C osztálykirándulás

Szakács Ibolya

Déri Ildikó

Bné Basa Eszter, Takács Erika

17.   

P

162.

08.00 Kémia (k+e)

14.00 Földrajz (k+e)

Déri Ildikó

18.   

Szo

-

 

 

19.   

V

-

 

 

20.   

H

163.

08.00 Fizika (k+e)

14.00 Vizuális kultúra (k+e)

"Határtalanul pályázat" - kirándulás - 11.A és 11.H

11. B osztálykirándulás

Déri Ildikó

 

Heizler E., Polyák R., Bácskay A.

Kovács Judit, Mészáros Róbert

21.   

K

164.

8.00 Francia nyelv (k+e)

"Határtalanul pályázat" - kirándulás - 11.A és 11.H

11. B osztálykirándulás

Déri Ildikó

Heizler E., Polyák R., Bácskay A.

Kovács Judit, Mészáros Róbert

22.   

Sze

165.

Idegen nyelvi mérés a nyolcadik osztályban

"Határtalanul pályázat" - kirándulás - 11.A és 11.H

Déri Ildikó

Heizler E., Polyák R., Bácskay A.

23.   

Cs

166.

 "Határtalanul pályázat" - kirándulás - 11.A és 11.H

 Heizler E., Polyák R., Bácskay A.

24.   

P

167.

Kompetencia mérés eredményeinek elemzési határideje

"Határtalanul pályázat" - kirándulás - 11.A és 11.H

Matematika és magyar nyelv és irodalom szakos tanárok

25.   

Szo

-

 

 

26.   

V

-

 

 

27.   

H

168.

 

 

28.   

K

169.

 

 

29.   

Sze

170.

Országos kompetenciamérés 8. és 10. évfolyam

Déri Ildikó

30.   

Cs

171.

 

 

31.   

P

172.

NETFIT eredmények feltöltésének határideje

9. A osztálykirándulás

10. C osztálykirándulás

Jeszencsák Edvin Balázs

Hornyák K., Sudár István

Jüngling Márton András

JÚNIUS

Dá- tum

Nap

Tan. nap

ESEMÉNY

FELELŐS

1.       

Szo

-

 

 

2.       

V

-

PEDAGÓGUSNAP

 

3.       

H

173.

 Szóbeli szakmai vizsgák

 Szakács Ibolya

4.       

K

174.

Szóbeli szakmai vizsgák

Nemzeti Összetartozás Napja - iskolai szintű megemlékezés a 2. órában

Szakács Ibolya

11.A

5.       

Sze

175.

Szóbeli szakmai vizsgák

Június 5–13.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Szakács Ibolya

Déri Ildikó

6.       

Cs

176.

 Szóbeli szakmai vizsgák

 Szakács Ibolya

7.       

P

177.

Pünkösdi hagyományok a fejlesztő órákon 

Ady-napok, Kampány hét: 11.C

Takács Erika

Papné K. Ildikó és a 11. évfolyam

8.       

Szo

-

 

 

9.       

V

-

 

 

10.   

H

178.

PÜNKÖSD

 

11.   

K

178.

Szóbeli szakmai vizsgák

Ady-napok, Kampány: 11.B

Szakács Ibolya

Papné K. Ildikó és a 11. évfolyam

12.   

Sze

179.

Szóbeli szakmai vizsgák

Ady-napok, Kampány: 11.H

Idegen nyelvi mérés adatainak elküldése a Hivatal részére

Eredmények közzététele a honlapon

Szakács Ibolya

Papné K. Ildikó és a 11. évfolyam

 

Déri Ildikó

13.   

Cs

180.

Ady-napok, Kampány: 11.A

14.30 Év végi osztályozó értekezlet

Papné K. Ildikó és a 11. évfolyam

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes és az osztályfőnökök

14.   

P

-

7.    Tanítás nélküli munkanap – Diáknap

Papné K. Ildikó és a 11. évfolyam

15.   

Szo

-

 

 

16.   

V

-

 

 

17.   

H

-

12.A bizottság középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Déri Ildikó

Bartha János

18.   

K

-

 12.A bizottság középszintű szóbeli érettségi vizsgák

12.B bizottság középszintű szóbeli érettségi vizsgák

 Déri Ildikó, Bartha János,

Miklos Csaba

19.   

Sze

-

12.B bizottság középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Munkaközösségi beszámolók leadási határideje

Déri Ildikó, Miklos Csaba

Mk vezetők

20.   

Cs

-

12.B bizottság középszintű szóbeli érettségi vizsgák

8.00 – 12.00 Beiratkozás a középfokú iskolákba

Déri Ildikó, Miklos Csaba

Cseh Tamás Attila

21.   

P

-

12.B bizottság középszintű szóbeli érettségi vizsgák

8.00 Tanévzáró ünnepély

Déri Ildikó, Miklos Csaba

Cseh Tamás Attila

22.   

Szo

-

 

 

23.   

V

-

 

 

24.   

H

-

 

12.C bizottság középszintű szóbeli érettségi

12.H bizottság középszintű szóbeli érettségi

 Déri Ildikó, Csertán Csabáné, Bartha János

25.   

K

-

 

12.C bizottság középszintű szóbeli érettségi

12.H bizottság középszintű szóbeli érettségi

 Déri Ildikó, Csertán Csabáné, Bartha János

26.   

Sze

-

 

12.C bizottság középszintű szóbeli érettségi

5.sz. bizottság középszintű szóbeli érettségi

 Csertán Csabáné
Déri Ildikó

27.   

Cs

-

 5.sz. bizottság középszintű szóbeli érettségi

 Déri Ildikó

28.   

P

-

 Tanévzáró kirándulás (értekezlet)

 Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

29.   

Szo

-

 

 

30.   

V

-

 

 

 


Kollégium ESEMÉNYNAPTÁR
(2018/19-es tanév)

  

ELVÉGZENDŐ FELADAT, TEVÉKENYSÉG

FELELŐS

HATÁRIDŐ

AUGUSZTUS

Kollégiumi csoportok kialakítása, csoportnévsorok és szobabeosztások elkészítése

Munkaközösség vezető

Csoportvezető nevelőtanárok

08. 27-31.

Munkaközösségi megbeszélés

Munkaközösség vezető

08.27.

SZEPTEMBER

Beköltözés a kollégiumba

nevelőtanárok

09.02.

Szülői értekezlet a 9. évfolyamos tanulók szülei számára

Igazgató,

Munkaközösség vezető

09.02.

Csoportfoglalkozás- Tanulók balesetvédelmi tűzvédelmi oktatása

Csoportvezető nevelőtanárok

09.03.

Ismerd meg Nagyatádot! Látogatás a Hadi Parkba

Csoportvezető nevelőtanárok

09.11.

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

09.17.

„Ady 65- Kollégium 50”

Ismerd meg Nagyatádot! A Városi Könyvtárban kutatás az intézmények történetéről.

Csoportvezető nevelőtanárok

09.19.

 Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

09.24.

 Ismerd meg Nagyatádot!

A Városi Múzeum meglátogatása.

Csoportvezető nevelőtanárok

09.25

Kerékpáros túra

DÖK, Balla Gyula, Jakabné Molnár Ilona

09.26.

Csoportok éves foglalkozási terveinek leadása.

Munkaközösség vezető

Csoportvezető nevelőtanárok

09.29.

Szakköri programok tervezetének elkészítése

Munkaközösség vezető

nevelőtanárok

09.29.

„Ady 65- Kollégium 50”

Pályázati kiírás határideje: Milyennek képzeled el a kollégiumi életet?

Jakabné Molnár Ilona

09.30.

Csoportnaplók kitöltése

Munkaközösség vezető

Csoportvezető nevelőtanárok

09.29.

OKTÓBER

Megemlékezés az aradi vértanukról

Bátriné Buváry Viola

10.04.

Munkaközösségi megbeszélés

Munkaközösség vezető

 

Elsősök hete

DÖK, nevelőtanárok

10.08.-11.

 „Ady 65- Kollégium 50”

Műveltségi vetélkedő

DÖK, nevelőtanárok

10.08.

 „Ady 65- Kollégium 50”

Sportvetélkedő

DÖK, nevelőtanárok

10.09.

Városi akadályverseny

DÖK, nevelőtanárok

10.10.

„Megmutatom magam” – kilencedikesek bemutatkozása

Tréfás szecskaavató

DÖK, nevelőtanárok

10.11.

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról

Bátriné Buváry Viola

10.18.

Őszi szünet 10. 27 – 11. 04.

 

 

NOVEMBER

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

11.05.

Munkaközösségi megbeszélés

Munkaközösség vezető

 

 Nagyszemle

DÖK, Balla Gyula

11.12.

Szülői értekezletek az iskolákban, fogadóóra a kollégiumban

Csoportvezető nevelőtanárok

 

„Ady 65- Kollégium 50”

Közgyűlés

DÖK, Csoportvezető nevelőtanárok

11.19.

„Ady 65- Kollégium 50”

Csoportfoglalkozás- műveltségi vetélkedő

Csoportvezető nevelőtanárok

11.26.

DECEMBER

Adventi irodalmi est

Bátriné Buváry Viola

12.03.

Mikulás

DÖK, Balla Gyula

12.06.

Munkaközösségi megbeszélés

Munkaközösség vezető

 

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

12.10.

Téli túra

DÖK, Balla Gyula, Jakabné Molnár Ilona

12.13.

Karácsonyi díszkészítés

Nevelőtanárok

12.17.

 

Karácsonyi műsor

 

Sipos Margit Erika

12.20.

Téli szünet 12. 21 – 01 02.

 

 

JANUÁR

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

01.07.

Munkaközösségi megbeszélés

Munkaközösség vezető

 

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

01.14.

Csoportfoglalkozás- Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

Csoportvezető nevelőtanárok

01.21.

Az első félév vége

 

01.25.

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

01.28.

„Ady 65- Kollégium 50”

Téli túra

DÖK, Balla Gyula, Jakabné Molnár Ilona

01.29.

FEBRUÁR

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

02.04.

 

Csoportfoglalkozás

DÖK, Balla Gyula

02.11.

Munkaközösségi megbeszélés

Munkaközösség vezető

 

Közgyűlés

Csoportvezető nevelőtanárok

02.18.

Farsang

nevelőtanárok

02.21.

Csoportfoglalkozás – megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák emléknapjáról

Csoportvezető nevelőtanárok

02.25.

Kapcsolódás a Pénz7 programjaihoz

 

02.25 - 02.28.

MÁRCIUS

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

03.04.

50. nőnapi köszöntő

DÖK, Balla Gyula

03.07.

 

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

03.11.

Munkaközösségi megbeszélés

Munkaközösség vezető

 

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról

Oláh Norbert

03.14.

Csoportfoglalkozás Fenntarthatósági Témahét

Csoportvezető nevelőtanárok

03.18.

Tavaszi túra

DÖK, Balla Gyula, Jakabné Molnár Ilona

03.21.

Nagyszemle

Csoportvezető nevelőtanárok

03.25.

 

ÁPRILIS

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

04.01.

Munkaközösségi megbeszélés

Munkaközösség vezető

 

Csoportfoglalkozás Digitális Témahét

Diákok prezentációinak bemutatása

Csoportvezető nevelőtanárok

04.08.

„Ady 65- Kollégium 50”

Költészet Napi megemlékezés

Csoportvezető nevelőtanárok

04.11.

Csoportfoglalkozás- megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

Csoportvezető nevelőtanárok

04.15.

Tavaszi szünet 04.18 – 04.23.

 

 

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

04.27.

Kollégiumi ballagás

DÖK, Csoportvezető nevelőtanárok

04.29.

MÁJUS

Ballagás

 

05. 04.

Érettségi szünet a gimnáziumban

 

05.06-08.

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

05.13.

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

05.20.

Csoportfoglalkozás

Csoportvezető nevelőtanárok

05.27.

Túra

DÖK, Balla Gyula, Jakabné Molnár Ilona

05.28.

Munkaközösségi megbeszélés

Munkaközösség vezető

 

JÚNIUS

Csoportfoglalkozás- Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

Csoportvezető nevelőtanárok

06.03.

Kerti party

Nevelőtanárok

06.06.

Utolsó tanítási nap

 

 

06.14.

Érettségiző, vizsgázó és gyári szakmai gyakorlatukat teljesítő tanulók kollégiumi elhelyezési igényeinek felmérése és beosztásának elkészítése

Munkaközösség vezető

06.14.

Érettségiző, vizsgázó tanulók, nyári szakmai gyakorlatukat teljesítő tanulók felügyeletének biztosítása

Munkaközösség vezető

nevelőtanárok

06.17.

9. évfolyamos tanulók beiratkozása

Munkaközösség vezető

06. 22-24.

JÚLIUS

Érettségiző, vizsgázó tanulók, nyári szakmai gyakorlatukat teljesítő tanulók felügyeletének biztosítása

Munkaközösség vezető

nevelőtanárok

06.17- 07.12.

 

Videók

Kategória: Tartalom
Módosítás: 2019. november 20. szerda Megjelent: 2017. március 09. csütörtök

 

Szakképzéshez kapcsolódó videók:

 
Informatika:
 
Rendszergazda:
 
Számítógéphálózat és rendszertechnikus:
 
EÜ:
 
Kórházi Ápoló:
 
Gépészet:
 
Gépgyártástechnológiai technikus:
 
Vendéglátás és turisztika:
 
Idegenforgalmi üyintéző:
Idegenvezető:
 
Gazdaság, kereskedelem és marketing:
 
Pénzügyi nyilvántartó:
Pénzügyi elemző:
Projektasszisztens:
Számviteli ügyintéző:
Mérlegképes könyvelő: