Iskolakönyvtár

Kategória: Rólunk Módosítás: 2019. október 24. csütörtök Megjelent: 2017. november 14. kedd

Az iskola földszintjének keleti részén található. Egy főhelyiségből, egy raktárrészből, egy olvasóteremből és a kollégium 3. emeletén található könyvtárból áll.

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő:             8:00 – 14:00

Kedd:              ZÁRVA

Szerda:            8:00 – 14:00

Csütörtök:       8:00 – 14:00

Péntek:           8:00 – 12:00

 

Az iskolai könyvtár az iskolai oktató-nevelő munka szellemi bázisa.

 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos használatát.

A könyvtár használói lehetnek: az iskola tanulói, a felnőttképzésben részt vevők, pedagógusok, valamint az intézmény adminisztratív és technikai dolgozói.

     Az iskolai könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően tervszerűen és arányosan fejleszti állományát. A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik, melybe elsősorban gyűjtőkörének megfelelő dokumentumok kerülhetnek be. A gyarapítás egész évben, folyamatosan történik. A dokumentumok beszerzéséért elsősorban a könyvtáros a felelős. Az állománygyarapítás során viszont mindig figyelembe veszi a nevelőtestület igényeit, javaslatait.

Az állomány bevételezéskor a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerbe kerül.

Az adatbázis elérhető online felülete, ahol nyomon követhető a kölcsönzött és kölcsönözhető könyvek listája. (WEB-OPAC)
( Online azonosítót a könyvtárostól lehet igényelni!)

 

A gyűjtött dokumentumok formájuk szerint:

A/ Írásos dokumentumok:

B/ Audiovizuális ismerethordozók:

 

A gyűjtött dokumentumok tartalmuk szerint:

A könyvtár az iskolában oktatott tantárgyak köréhez tartozó ismerethordozókat gyűjti elsősorban. Gyűjtőkörébe tartoznak:

 

A könyvtári dokumentumok helyben használata

A nem kölcsönözhető könyvtári dokumentumokat, helyben használatkor az iskola épületén belül (vagy annak kollégiumában) használhatja a beiratkozott olvasó.

Könyvtári szolgáltatások:


Iskolánk könyvtárában megközelítőleg 23 000 kötet található. Ezek legjavát a kölcsönzésben, illetve a raktárhelyiségben lévő tankönyvek alkotják. A kollégiumi könyvtárban nagyjából 3700 kötet található.

 

       

 

Üdvözlettel,

Szőke Zsolt könyvtáros

 

Találatok: 3870